زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته‌بندی: contracciones

تصديق contracciones تلفظ ها

  • tol تلفظ tol