زبان:

زازاکی

[zza]

بازگشت به زازاکی

دسته‌بندی: çay

تصديق çay تلفظ ها

  • çay تلفظ çay