زبان:

چینی

[zh]

بازگشت به چینی

دسته‌بندی: 聖經難字

تصديق 聖經難字 تلفظ ها

 • 夙 تلفظ
 • 杈子 تلفظ 杈子
 • 叼 تلفظ
 • 忒 تلفظ
 • 榧子 تلفظ 榧子
 • 挨近 تلفظ 挨近
 • 噎 تلفظ
 • 搓 تلفظ
 • 咷 تلفظ
 • 劬 تلفظ
 • 攙 تلفظ
 • 啣 تلفظ
 • 蘸 تلفظ
 • 匣 تلفظ
 • 珥 تلفظ
 • 囿 تلفظ
 • 嗉 تلفظ
 • 飫 تلفظ
 • 扔 تلفظ
 • 睚 تلفظ
 • 亙 تلفظ
 • 髏 تلفظ
 • 挨 تلفظ
 • 卯 تلفظ
 • 矮 تلفظ
 • 墁 تلفظ
 • 佯 تلفظ
 • 嗣 تلفظ
 • 髑 تلفظ
 • 僭 تلفظ