زبان:

ییدیش

[yi]

بازگشت به ییدیش

دسته بندی: people

تصديق people تلفظ ها