فرهنگ لغت تلفظ توكی پونا

جست‌وجو کنید و بیاموزید که چگونه کلمات و عبارات زبان (توكی پونا) را تلفظ کنید. با راهنمایی‌های ما تلفظ را یاد بگیرید.

تلفظ‌های بیش‌تر کنکاش شده به توكی پونا

  • mute تلفظ mute
  • tu تلفظ tu
  • pan تلفظ pan
  • Jan تلفظ Jan
  • tan تلفظ tan
  • ali تلفظ ali
  • Mama تلفظ Mama
  • jo تلفظ jo
  • sona تلفظ sona
  • e تلفظ e

نمايش همه

آیا مایل‌اید واژه‏‌ها و عبارات زبان (توكی پونا) را تلفظ کنید؟