زبان:

چینی وو

[wuu]

بازگشت به چینی وو

دسته‌بندی: chimical element

تصديق chimical element تلفظ ها

 • 磷 تلفظ
 • 矽 تلفظ
 • 鋁 تلفظ
 • 鎂 تلفظ
 • 鈉 تلفظ
 • 氖 تلفظ
 • 鍶 تلفظ
 • 銣 تلفظ
 • 锘 تلفظ
 • 鐨 تلفظ
 • 锫 تلفظ
 • 鈩 تلفظ
 • 锿 تلفظ
 • 铹 تلفظ
 • 锎 تلفظ
 • 鍆 تلفظ
 • 钚 تلفظ
 • 鋦 تلفظ
 • 釷 تلفظ
 • 镅 تلفظ
 • 鈾 تلفظ
 • 镎 تلفظ
 • 镤 تلفظ
 • 砹 تلفظ
 • 錒 تلفظ
 • 鐳 تلفظ
 • 鈁 تلفظ
 • 氡 تلفظ
 • 銥 تلفظ
 • 鉍 تلفظ