زبان:

چینی وو

[wuu]

بازگشت به چینی وو

دسته‌بندی: 粵語文字

تصديق 粵語文字 تلفظ ها

 • 大 تلفظ
 • 妗 تلفظ
 • 揩 تلفظ
 • 搣 تلفظ
 • 听 تلفظ
 • 聽 تلفظ
 • 搽 تلفظ
 • 降 تلفظ
 • 捩 تلفظ
 • 佢 تلفظ
 • 趱 تلفظ
 • 骘 تلفظ
 • 镬 تلفظ
 • 糁 تلفظ
 • 戆 تلفظ
 • 挜 تلفظ
 • 榷 تلفظ
 • 厣 تلفظ
 • 系 تلفظ
 • 饩 تلفظ
 • 铰 تلفظ
 • 跶 تلفظ
 • 点 تلفظ
 • 挞 تلفظ
 • 谮 تلفظ
 • 滗 تلفظ
 • 捽 تلفظ
 • 重 تلفظ
 • 照 تلفظ
 • 盅 تلفظ