زبان:

چینی وو

[wuu]

بازگشت به چینی وو

دسته‌بندی: 吴方言

تصديق 吴方言 تلفظ ها