زبان:

والون

[wa]

بازگشت به والون

دسته بندی: flicknamn

تصديق flicknamn تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟