زبان:

والون

[wa]

بازگشت به والون

دسته‌بندی: flicknamn

تصديق flicknamn تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟