زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

330 واژه های تلفظ شده.