زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

336 واژه های تلفظ شده.