زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

322 واژه های تلفظ شده.