زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: voornaam

تصديق voornaam تلفظ ها