زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: time of day

تصديق time of day تلفظ ها