زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته‌بندی: sąvoka (kalendorinė a. laiko)

تصديق sąvoka (kalendorinė a. laiko) تلفظ ها