زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: first name

تصديق first name تلفظ ها