زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: female first name

تصديق female first name تلفظ ها