زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها