زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته‌بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها