زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها