زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: Turkish alphabet

تصديق Turkish alphabet تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟