زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: tea

تصديق tea تلفظ ها