زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: pronouns

تصديق pronouns تلفظ ها