زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته‌بندی: profession

تصديق profession تلفظ ها