زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: profesión

تصديق profesión تلفظ ها