زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته‌بندی: Phrases

تصديق Phrases تلفظ ها