زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: Phrases

تصديق Phrases تلفظ ها