زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها