زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته‌بندی: conjunction

تصديق conjunction تلفظ ها

  • qua تلفظ qua
  • như تلفظ như
  • che تلفظ che
  • nếu تلفظ nếu
  • và تلفظ
  • nó تلفظ