زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: conjunction

تصديق conjunction تلفظ ها