زبان:

ویتنامی

[vi]

بازگشت به ویتنامی

دسته‌بندی: 拼音

تصديق 拼音 تلفظ ها

  • hú تلفظ