زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته بندی: utensiles

تصديق utensiles تلفظ ها