زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: utensiles

تصديق utensiles تلفظ ها