زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: to whistle

تصديق to whistle تلفظ ها