زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: numeri

تصديق numeri تلفظ ها