زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

  • 12 تلفظ 12
  • nove تلفظ nove
  • uno تلفظ uno