زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها