زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: lingüística

تصديق lingüística تلفظ ها