زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: languages

تصديق languages تلفظ ها