زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: elements

تصديق elements تلفظ ها