زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته بندی: beet

تصديق beet تلفظ ها