زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها