زبان:

ونیزی

[vec]

بازگشت به ونیزی

دسته‌بندی: adjective

تصديق adjective تلفظ ها