زبان:

ازبکی

[uz]

بازگشت به ازبکی

دسته بندی: Uzbek (language)

تصديق Uzbek (language) تلفظ ها