زبان:

ازبکی

[uz]

بازگشت به ازبکی

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟