زبان:

ازبکی

[uz]

بازگشت به ازبکی

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها