زبان:

ازبکی

[uz]

بازگشت به ازبکی

دسته بندی: january

تصديق january تلفظ ها