زبان:

اوکراینی

[uk]

بازگشت به اوکراینی

دسته بندی: diminutives

تصديق diminutives تلفظ ها