زبان:

اوکراینی

[uk]

بازگشت به اوکراینی

دسته‌بندی: Collective nouns (uk)

تصديق Collective nouns (uk) تلفظ ها