زبان:

ادمورت

[udm]

بازگشت به ادمورت

دسته‌بندی: Tatar Swadesh list

تصديق Tatar Swadesh list تلفظ ها