زبان:

ادمورت

[udm]

بازگشت به ادمورت

دسته‌بندی: тарих

تصديق тарих تلفظ ها