زبان:

ادمورت

[udm]

بازگشت به ادمورت

دسته‌بندی: математика

تصديق математика تلفظ ها