زبان:

ادمورت

[udm]

بازگشت به ادمورت

دسته‌بندی: иске тел

تصديق иске тел تلفظ ها